Uw administratie in goede handen
Administratie- en belastingadvies op maat
Helderheid en kwaliteit
Vaste maandprijzen voor het MKB
SMK RAAD sinds 4 april 2002 lid van NOAB
NOAB
SMK Raad partner van Stichting regiobranding Twente.
SMK Raad werkt samen met een specialist in accijns en verbruiksbelasting
Recente publicaties
Ons team
25-7-2017
Voorlopig geen 6%-tarief op digitale media
Het btw-tarief op digitale media gaat voorlopig niet naar 6%. Het voorstel van de Europese Commissie (EC) om de lidstaten de mogelijkheid te bieden het btw-tarief voor digitale media gelijk te stellen aan dat van de papieren media, kreeg niet de daarvoor vereiste unanieme goedkeuring van alle EU-ministers van Financiën
24-7-2017
Jonge bedrijfsopvolgers investeren in familiebedrijf
Jonge bedrijfsopvolgers moeten investeren om de continuiteit van hun familiebedrijf te waarborgen. De nieuwe investeringspremie ‘Jonge Bedrijfsopvolgers’ van Provincie Overijssel biedt hen die mogelijkheid. Zo kunnen de ondernemers anticiperen op marktontwikkelingen, innoveren en de concurrentiepositie versterken. Deze regeling is uniek in Nederland.

Bedrijfsopvolgers, jonger dan 41 jaar, die minder dan twee jaar geleden het familiebedrijf hebben overgenomen van een familielid komen in aanmerking voor deze investeringspremie. In totaal is daarvoor 600.000 euro beschikbaar. Met een maximum van 20.000 euro per aanvrager. De regeling is per 24 juli 2017 beschikbaar en loopt tot eind 2019.
OFFERTE

AANVRAGEN?

 

 
 
Vakkundig, ervaren en gedreven
Ons team staat voor u klaar bij hulp met administratieve kwesties, belastingadvies, aangiften, financiële adviezen en nog veel meer. Bel ons gerust voor een afspraak!
  053-4349366
  info@smkraad.nl