Wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 juli 2019
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigen per 1 juli 2019. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de hoogte van het wettelijk minimumloon elk jaar per 1 januari en 1 juli opnieuw vast.

Het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is per 1 juli 2019: 

  • € 1.635,60 bruto per maand (nu € 1.595,20)
  • € 377,45 bruto per week (nu € 367,90)
  • € 75,49 bruto per dag (nu € 73,58)

Minimumjeugdloon per 1 juli 2019:

Meer informatie
De publicatie met alle bedragen en een toelichting vindt u in de Staatscourant van 16 april 2019

Op rijksoverheid.nl vindt u een rekenhulp om het juiste minimumloon te berekenen.

Zoeken in publicaties
  
Archief
2012 (16)
2013 (53)
2014 (89)
2015 (104)
2016 (94)
2017 (65)
2018 (52)
2019 (20)
2020 (10)
2021 (0)
2022 (0)
2023 (0)
2024 (0)