Publicaties
23-12-2016
Eindejaarsbericht met belangrijkste wijzigingen belastingen 2017 beschikbaar
Het ministerie van Financiën heeft het eindejaarsbericht gepubliceerd. Hierin staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2017.
20-12-2016
Tegemoetkoming bij laag loon werknemers per 1 januari 2017
Heeft u medewerkers in dienst heeft met een laag loon? Werkgevers krijgen vanaf 2017 voor deze doelgroep een tegemoetkoming in de loonkosten: het zogenaamde lage-inkomensvoordeel.
16-12-2016
Belastingdienst zoekt mensen die telefonisch bezwaar introkken
De Belastingdienst roept mensen op die in de periode tussen 11 november 2009 en 1 november 2016 telefonisch contact hadden over een bezwaar en tijdens het telefoongesprek het bezwaar introkken
15-12-2016
Clemens Klappe financieel coach Blik-Opener
Clemens Klappe van ons kantoor bekleedt de functie van financieel coach bij Blik-Opener. Blik-Opener biedt loopbaanprogramma's en mogelijkheden voor individuele coaching voor young professionals.
12-12-2016
Opdrachtgevers wegvervoer vanaf 1 januari 2017 aansprakelijk voor onderbetaling chauffeurs
Met ingang van 1 januari 2017 worden Nederlandse vrachtwagenchauffeurs beter beschermd tegen oneerlijke concurrentie uit het buitenland. Op deze datum treedt de Wet ketenaansprakelijkheid in het goederenvervoer in werking. Daarmee kunnen niet alleen transportbedrijven, maar ook alle opdrachtgevers die chauffeurs uitbuiten worden aangepakt.
12-12-2016
Verbod op inhoudingen op het minimumloon vanaf 1 januari 2017
Op 1 januari 2017 treedt het verbod op inhoudingen op het minimumloon in werking. Dit is geregeld in de Wet Aanpak Schijnconstructies. Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon zijn niet meer toegestaan. Op dit verbod gelden wel uitzonderingen. Inhoudingen op kosten voor huisvesting en zorgverzekering zijn mogelijk, wanneer de werknemer hiervoor een schriftelijke volmacht verleent aan de werkgever. Voor huisvesting geldt hierbij een maximum van 25% van het minimumloon
Zoeken in publicaties
  
Nieuws, advies, informatie en achtergronden over administratieve- en belastintechnische zaken of overige zaken die relevant zijn betreffende onze diensten leest u in onze publicaties. We hopen u hiermee nog beter van dienst te zijn en u zo goed mogelijk te informeren over diverse belangrijke zaken.
 
Heeft u vragen over de publicaties van SMK Raad stuur dan gerust een e-mail naar  info@smkraad.nl.
Archief
2012 (16)
2013 (53)
2014 (89)
2015 (104)
2016 (94)
2017 (65)
2018 (52)
2019 (20)
2020 (10)
2021 (0)
2022 (0)
2023 (0)
2024 (0)