Eindejaarsadviseur 2018
In aanvulling op onze publicatie van vorige week ten behoeve van de Eindejaarstips, bieden wij u een aanvulling in de vorm van de 'Eindejaarsadviseur 2018' van NIBA.
In deze uitgave kunt u informatie vinden over:

 Belastingvoordeel aftrekpost box 1 
• Wijziging tarieven vennootschapsbelasting 
• Is uw rechtsvorm nog optimaal? 
• Investeringsaftrek optimaliseren 
• Benut de herinvesteringreserve
• Voorkom desinvesteringsbijtelling 
• Nieuwe rekeningcourant-maatregel 
• Dividenduitkeringen aan dga 
• Maatregelen in de BTW 
• Afwaardering vorderingen, voorraden of bedrijfsmiddelen
• Voorkom verliesverdamping 
• Voorkom desinvesteringsbijtelling 
• Vouchers 
• Particulieren en administratie 
• Kleine ondernemersregeling omzetbelasting 
• Verliesverrekening voor de BV en dga 
• Belastingkorting aanmerkelijk belang 
• Tijdig opzeggen tijdelijke contracten 
• Bewaarplicht administratie 
• Scholingsaftrek 
• Lijfrentepremie op tijd betalen 
• Voorlopige aanslag 2018 
• Afkoop alimentatieverplichtingaftrek uitgaven monumentenpanden 
• Belastingteruggaaf 2013 
• Periodiek verrekenen 
• Opmaken samenlevingsovereenkomst
• Controle over het testament

Deze 'Eindejaarsadviseur 2018' is in te zien via onderstaande link.


Mocht u naar aanleiding van deze tips nog vragen hebben, neem gerust contact op met een van onze adviseurs. 
Zoeken in publicaties
  
Archief
2012 (16)
2013 (53)
2014 (89)
2015 (104)
2016 (94)
2017 (65)
2018 (52)
2019 (20)
2020 (10)
2021 (0)