Vraag btw terug op oninbare vorderingen van vóór 1 januari 2017
Heeft u vorderingen die nog niet zijn betaald en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 lag? In dat geval worden deze vorderingen op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt.
De btw over deze oninbare vorderingen kunt u terugvragen in de eerste btw-aangifte van 2018. Daartegenover moet de afnemer van u de afgetrokken - maar niet betaalde - btw uit eigen beweging in zijn of haar btw-aangifte corrigeren. na een jaar corrigeren. LET OP als de debiteur de factuur later toch nog betaalt, moet u de btw aangeven en betalen bij de eerstvolgende btw-aangifte. Ook de afnemer van u kan dan alsnog de betaalde btw weer in aftrek brengen

Fiscount
Zoeken in publicaties
  
Archief
2012 (16)
2013 (54)
2014 (89)
2015 (104)
2016 (98)
2017 (68)
2018 (54)